CROSSING-OVER - FUNKSJON, OPPGAVE OG SYKDOMMER - KRPERPROZESSE

Krysser overRedaksjonens
Stikk i hjertet
Stikk i hjertet
Overkjøringen er utveksling av mors og faderlige kromosomer slik det forekommer i profeten om meiose. Denne utvekslingen av stykker muliggjør avkomlingens forskjellige egenskaper. Unnlatelse av å krysse over oppfordring til sykdommer som f.eks