• Wednesday April 1,2020

pyramidale tegn

Nevrologiske symptomer som følge av skade på den pyramidale kanalen, blir referert til som tegn på pyramidale kanaler. Totalt er det mer enn tolv forskjellige patologiske reflekser, som regnes som pyramidale kanaltegn. De gir indikasjoner på skade på motorcortex eller sykdommer som multippel sklerose eller ALS.

Hva er pyramidetogskiltene?

Pyramidale kanaler er reflekser som gir en indikasjon på skade på den pyramidale kanalen hos voksne. For eksempel, i Gordon finger spredning merke utløses av trykk på erten, et lite karpalt bein, en spredning av fingrene.

Pyramidale kanaltegn er reflekser eller ufrivillige, rytmiske muskelsammentrekninger som hos voksne gir en indikasjon på skade på den pyramidale kanalen.

Pyramidetoget er et stort synkende nervespor. Den trekker fra den såkalte motoriske cortex (Gyrus praecentralis) inn i kroppens periferi og innerverer der alfa-motoriske nevroner. Den motoriske cortex er også referert til som en motorisk cortex og finnes i hjernen. Han er ansvarlig for kontrollen av frivillige bevegelser. Via pyramidetoget sender han signalene sine til alfa-motoriske nevroner. Disse innerverer skjelettmusklene og er dermed ansvarlige for muskelkontraksjonene.

Når det gjelder spedbarn er tegnene på de pyramidale kanalene fysiologiske, det vil si en del av normal utvikling, siden de pyramidale kanalene ennå ikke er fullt utviklet. De fleste pyramidale kanaltegn finnes på nedre ekstremiteter, på overekstremiteten er det bare noen få pyramidale kanaltegn.

Funksjon & oppgave

De forskjellige pyramidale kanalene brukes til å diagnostisere pyramidalkanalskader. Når det gjelder Babinski-refleks oppnås frigjøringen ved kraftig børsting av ytterkanten av fotsålen fra hælene mot liten tå. Hvis den er skadet, stiger stortåen i fotens retning, og småtærne beveger seg ned og ut.

Det samme kan observeres med Gordon-refleksen. Effekten tilsvarer effekten av Babinski-refleksen. Imidlertid utløses det ved å børste skinnbenet fra kne til ankel.

Oppenheim-refleksen viser også skade på den pyramidale kanalen ved å tiltrekke stortåen og spre de andre tærne. Oppenheim-refleksen utløses ved å børste fotens ytterkant. Clauß-tegnet utføres av en fleksjon i kneet av terapeuten mot pasientens motstand. Dette viser også påføring av stortåen i kombinasjon med spredning av små tær.

Selv med Strümpell-tegnet er pasientens kne beygd mot motstand. I dette tilfellet blir imidlertid en supinasjon, dvs. en forhøyning av fotens indre kant med en samtidig senking av den ytre fotkanten, tydelig i tilfelle av en pyramideforfelleskade. Strümpell-tegnet blir også referert til som tibialis-fenomenet.

Rossolimo-refleksen, Piotrowki-refleksen og ryggrefleksen kan oppsummeres under betegnelsen Plantarmuskelreflexe. Plantar muskelreflekser er reflekser i sålene i musklene i føttene, som blir forsterket når den pyramidale kanalen er skadet. Når det gjelder Rossolimo-refleks, kan plantefleksjon, det vil si fleksjon av foten eller tærne mot fotsålen, utløses av et slag mot såmuskulaturen. Det samme resultatet blir utløst i Piotrowski-refleksen ved et slag på den fremre tibiale muskelen (tibialis anterior muscle). I ryggrefleksen oppstår også en plantefleksjon etter et slag på baksiden av foten.

De pyramidale kanaltegnene på den øvre ekstremiteten inkluderer Gordon-fingerspredningen, Trömner-refleksen og Wartenberg-refleksen. I Gordon-fingerspredningen sprer presset på erten (Os pisiforme), et lite karpalt bein, fingrene. Når det gjelder Trömner-refleksen, bøyes fingrene under patologiske forhold ved et slag på håndsiden av langfingeren. Hvis tommelen treffer indeks-, mellom- og ringfingeren mot motstand, kalles det en positiv Wartenberg-refleks.

Gordon Fingerspreizzeichen, Trömner-refleks, Gordon-refleks, Rossolimo-refleks, Pitotrowski-refleks og ryggrefleks er blant den utrygge Pyramidenbahnzeichen. Dette betyr at selv om en av disse patologiske refleksene kan utløses, behøver det ikke nødvendigvis å være skader på den pyramidale kanalen.

Sykdommer og klager

Hvis det er mistanke om multippel sklerose, kontrolleres alltid tegnene på pyramidale kanaler. Ved multippel sklerose angriper kroppens egne forsvarsceller celler i nervesystemet og forårsaker betennelse. Angrepet er de såkalte glialcellene. Disse danner et slags isolasjonslag rundt nervefibrene, slik at overføring av stimuli kan skje mye raskere. Betennelsene skader dette såkalte myelinlaget. Man snakker her også om en demarkering.

Avgrensningssentre finnes i multippel sklerose både i sentralnervesystemet og i det perifere nervesystemet. Typiske symptomer på multippel sklerose inkluderer synsforstyrrelser som dobbeltsyn eller tåkesyn, rask utmattelse, lammelse, spastisitet og en slurvet tale. Imidlertid kan symptomene også være veldig uklare, slik at positive pyramidale kanaltegn kan gi de første ledetrådene til sykdommen her.

De pyramidale kanaltegnene er også positive for skade på motorcortex. Den vanligste årsaken til skade på motorcortex er et hjerneinfarkt i den midtre hjernearterien (hjernearterien). Å lukke den fremre hjernearterien (den fremre hjernearterien) kan også påvirke den motoriske cortex. Andre årsaker til skade på hjerneområdet inkluderer hjerneblødning, betennelse, svulster eller skade.

En sjelden sykdom som får motoriske nevroner til å dø i hjernen er spastisk spinal lammelse. Sykdommen er arvelig og manifesterer seg ved å øke spastisk lammelse i nedre ekstremiteter. Også blæretømningsforstyrrelser, øyesykdommer, demens, døvhet og epilepsi kan forekomme i spastisk spinal lammelse. I tillegg til betydelig økte selvreflekser, kan også positive pyramidale kanaltegn observeres i nevrologisk undersøkelse.

Også i ALS, amyotrofisk lateral sklerose, er det positive pyramidale kanaltegn. Sykdommen er forårsaket av irreversibel skade på motoriske nevroner. Degenerasjonen forårsaker lammelse, muskelatrofi og spastisitet. De rammede kan ikke lenger gå ordentlig og lider av tale- og svelgplager. Etter diagnose dør pasienter vanligvis i løpet av tre til fem år. Amyotrofisk lateral sklerose er ikke helbredelig.


Interessante Artikler

aksial vandring

aksial vandring

Den aksiale vandringen i blodstrømmen bringer de deformerbare erytrocytter ved hjelp av skjærkrefter nær veggen i mindre kar for forskyvning i den aksiale strømmen. Dette skaper cellefattige kantstrømmer som forhindrer stenoser i kapillærene. Denne effekten er en del av Fåhraeus-Lindqvist-effekten og kan begrenses av endringer i formen til de røde blodlegemene (erytrocytter). Hva er

svimmelhet

svimmelhet

Døsighet er den enkleste formen for kvantitative bevissthetsforstyrrelser. Ofte er det navneforvirring med svimmelhet. De syke er søvnige. Døsighetstilstand kan også oppstå under vekking, under hypnose, under meditasjons- og avspenningsøvelser. Hva er svimmelhet? Under svimmelhet forstår legene en kvantitativ forstyrrelse av bevisstheten. Dette

remyelinisering

remyelinisering

I medisin beskriver remyelinering en prosess der kroppen delvis gjenvinner den isolerende myelinskjeden som normalt omgir nervefibrene (aksonene). Ofte lykkes ikke remyeliniseringen fullstendig, slik at varig skade er mulig. Ulike sykdommer (for eksempel multippel sklerose, funicular myelosis eller Miller-Fisher-syndrom) kan påvirke nervecellens myelinskjede.

Blod i øret

Blod i øret

Blod i øret, selv om det virker dårlig til å begynne med, er i de fleste tilfeller helt ufarlig. Ofte har vi forårsaket blødningen på grunn av mindre skader forårsaket av feil eller feil ørerensing. Sjelden er en mer alvorlig sykdom årsaken til blødning i øret. Hva er blod i øret? I de fleste tilfeller er årsaken til blod i øret veldig ufarlig. Ofte er det

biotinidase

biotinidase

Biotinidase-mangel er en veldig sjelden arvelig metabolsk sykdom. Det er forårsaket av en genetisk defekt av enzymet biotinidase. Omtrent ett av 80 000 barn er født med en slik enzymlidelse. En nyfødt screening hjelper med diagnosen. Hva er biotinidasemangel? Avhengig av alvorlighetsgraden av sykdommen, kan bevegelsesforstyrrelser som ataksi, hypotensjon eller spastisk parese oppstå som følge av mangelen. I t

Epithese

Epithese

Epiter er estetiske proteser laget av eksogene materialer, som er ment å kompensere for kroppsdefekter. Fremfor alt blir kroppsdefekter i ansiktet utbedret av forkjemper. Dette reduserer lidelsen til ulykkesoffer og kreftpasienter som har mistet deler av ansiktet. Hva er en epitese? Noen pasienter foretrekker fremdeles limte påmer, fordi de blir spart for operasjonsinnsatsen i denne typen fiksering.