• Wednesday April 1,2020

parasitt


Trichinae og piskenorm

Trichinae og piskenorm

Trichina er en veldig liten nematode som knapt er synlig for det blotte øye. Hannen er bare rundt 1, 5, hunnen 3 til 4 millimeter lang. Totalt anslås angrepene med trikiner rundt om i verden til rundt 40 millioner mennesker. Hos oss har Trichinenerkrankung imidlertid blitt stadig sjeldnere på grunn av den lovpålagte kjøttkontrollen i årevis. Form

Trichinae og piskenorm

Trichinae og piskenorm

Trichina er en veldig liten nematode som knapt er synlig for det blotte øye. Hannen er bare rundt 1, 5, hunnen 3 til 4 millimeter lang. Totalt anslås angrepene med trikiner rundt om i verden til rundt 40 millioner mennesker. Hos oss har Trichinenerkrankung imidlertid blitt stadig sjeldnere på grunn av den lovpålagte kjøttkontrollen i årevis. Form

Trichinae og piskenorm

Trichinae og piskenorm

Trichina er en veldig liten nematode som knapt er synlig for det blotte øye. Hannen er bare rundt 1, 5, hunnen 3 til 4 millimeter lang. Totalt anslås angrepene med trikiner rundt om i verden til rundt 40 millioner mennesker. Hos oss har Trichinenerkrankung imidlertid blitt stadig sjeldnere på grunn av den lovpålagte kjøttkontrollen i årevis. Form

Trichinae og piskenorm

Trichinae og piskenorm

Trichina er en veldig liten nematode som knapt er synlig for det blotte øye. Hannen er bare rundt 1, 5, hunnen 3 til 4 millimeter lang. Totalt anslås angrepene med trikiner rundt om i verden til rundt 40 millioner mennesker. Hos oss har Trichinenerkrankung imidlertid blitt stadig sjeldnere på grunn av den lovpålagte kjøttkontrollen i årevis. Form

Trichinae og piskenorm

Trichinae og piskenorm

Trichina er en veldig liten nematode som knapt er synlig for det blotte øye. Hannen er bare rundt 1, 5, hunnen 3 til 4 millimeter lang. Totalt anslås angrepene med trikiner rundt om i verden til rundt 40 millioner mennesker. Hos oss har Trichinenerkrankung imidlertid blitt stadig sjeldnere på grunn av den lovpålagte kjøttkontrollen i årevis. Form

Trichinae og piskenorm

Trichinae og piskenorm

Trichina er en veldig liten nematode som knapt er synlig for det blotte øye. Hannen er bare rundt 1, 5, hunnen 3 til 4 millimeter lang. Totalt anslås angrepene med trikiner rundt om i verden til rundt 40 millioner mennesker. Hos oss har Trichinenerkrankung imidlertid blitt stadig sjeldnere på grunn av den lovpålagte kjøttkontrollen i årevis. Form

Trichinae og piskenorm

Trichinae og piskenorm

Trichina er en veldig liten nematode som knapt er synlig for det blotte øye. Hannen er bare rundt 1, 5, hunnen 3 til 4 millimeter lang. Totalt anslås angrepene med trikiner rundt om i verden til rundt 40 millioner mennesker. Hos oss har Trichinenerkrankung imidlertid blitt stadig sjeldnere på grunn av den lovpålagte kjøttkontrollen i årevis. Form