• Sunday July 5,2020

utdanning


Alkohol hos barn og unge

Alkohol hos barn og unge

Ungdommer som forlater foreldrehjemmet og gjør overgangen til samfunnet som uavhengige medlemmer, er i konstant konflikt med sitt nye miljø. I kampen for denne uavhengigheten avviser de instruksjon i samme grad som de etterligger avguder. Ofte orienterer de seg mot slike egenskaper, som fremstår for dem som et spesielt uttrykk for voksenlivet og voksnes privilegium. M

Alkohol hos barn og unge

Alkohol hos barn og unge

Ungdommer som forlater foreldrehjemmet og gjør overgangen til samfunnet som uavhengige medlemmer, er i konstant konflikt med sitt nye miljø. I kampen for denne uavhengigheten avviser de instruksjon i samme grad som de etterligger avguder. Ofte orienterer de seg mot slike egenskaper, som fremstår for dem som et spesielt uttrykk for voksenlivet og voksnes privilegium. M