VANN-ELEKTROLYTTBALANSE - FUNKSJON, OPPGAVE OG SYKDOMMER - KRPERPROZESSE

Vann-elektrolyttbalanseRedaksjonens
Stikk i hjertet
Stikk i hjertet
Vann-elektrolyttbalansen til organismen er avgjørende for det normale løpet av alle biokjemiske prosesser. De kjemiske reaksjonene som er nødvendige for livet skjer bare i et vandig miljø. Dette er fordelingen av væsker i kroppen