OSSIFIKASJON - FUNKSJON, OPPGAVE OG SYKDOMMER - KRPERPROZESSE

forbeningRedaksjonens
Retinaculum patellae
Retinaculum patellae
Det medisinske uttrykket ossifikasjon refererer til vekst av bein, også kjent som beindannelse. Et synonym er ossifikasjon. Det er dannelse av beinvev i vekstfasen og i kallus (arrvev for å bygge bro